Reklama:
Reklama:

Statystyki indywidualne

Liga 1 XXVI edycja Sezon zasadniczy

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Mateusz Pawlik 1 33 38 11 16 68,75 3 11 27,27 2 4 50 14 27 51,85 43
2 Jakub Chorążak 4 20,5 32 3,5 5,75 60,87 4,25 9,75 43,59 0,75 1,75 42,86 7,75 15,5 50 22,25
3 Łukasz Kosmowski 1 20 40 6 14 42,86 1 2 50 5 11 45,45 7 16 43,75 10
4 Dawid Jacaszek 4 19,75 35,75 7 12,5 56 1,5 5 30 1,25 3 41,67 8,5 17,5 48,57 20,5
5 Maciej Balcerzak 4 18 33,75 3 5 60 2,5 7,5 33,33 4,5 5,25 85,71 5,5 12,5 44 20,75
6 Artur Donerstag 3 16,67 33,67 3,33 7 47,62 2,67 8 33,33 2 2 100 6 15 40 17,33
7 Mateusz Keller 5 16,6 36,2 3,6 11,8 30,51 1,4 6,8 20,59 5,2 7,2 72,22 5 18,6 26,88 8,8
8 Bartosz Ogrodowski 4 16,25 27 4,75 7 67,86 2 3 66,67 0,75 1,75 42,86 6,75 10 67,5 19,75
9 Grzegorz Skrzyński 5 15,6 34 5 13,4 37,31 1,2 3 40 2 3,4 58,82 6,2 16,4 37,8 7,4
10 Patryk Piątkowski 6 15,33 35,33 5,5 11 50 0,67 1,83 36,36 2,33 2,83 82,35 6,17 12,83 48,05 20,67
11 Arkadiusz Diotallewi 2 15 40 7 19 36,84 0 2,5 0 1 1 100 7 21,5 32,56 10
12 Adrian Kozioł 5 14,8 28 3,2 7,2 44,44 1,8 5,4 33,33 3 4,4 68,18 5 12,6 39,68 14,2
13 Paweł Kucypera 3 14,67 34,67 4 6,33 63,16 2 6,67 30 0,67 1,33 50 6 13 46,15 14
14 Arkadiusz Łokociejewski 3 14,67 40 2,67 3,67 72,73 2 9,67 20,69 3,33 5 66,67 4,67 13,33 35 6,33
15 Marek Kubas 5 14,6 35 4,6 9,6 47,92 1,6 5,8 27,59 0,6 1,4 42,86 6,2 15,4 40,26 8,2
16 Piotr Sosinka 6 14 36,67 6,33 12,17 52,05 0 0,33 0 1,33 2,83 47,06 6,33 12,5 50,67 19,33
17 Jarosław Sołtys 6 13,33 38,5 0,5 2,33 21,43 4 10,67 37,5 0,33 0,5 66,67 4,5 13 34,62 11,5
18 Dawid Kinczewski 3 12,67 29,33 4,67 7,33 63,64 0,67 2,33 28,57 1,33 2,67 50 5,33 9,67 55,17 17
19 Bogdan Bębenek 5 12,6 27,2 5,4 9,8 55,1 0 0 0 1,8 2,4 75 5,4 9,8 55,1 17,6
20 Paweł Majka 2 12,5 28,5 5,5 8,5 64,71 0 0 0 1,5 1,5 100 5,5 8,5 64,71 16,5
21 Filip Sajda 2 12,5 33 3 4,5 66,67 1,5 6 25 2 3 66,67 4,5 10,5 42,86 13,5
22 Bartek Bogacki 5 12,4 28,4 5,4 9,4 57,45 0,2 0,8 25 1 2,2 45,45 5,6 10,2 54,9 10,2
23 Krystian Łagowski 3 12,33 32,33 5,67 11,67 48,57 0 0 0 1 2 50 5,67 11,67 48,57 21,33
24 Paweł Wołk - Jankowski 2 12 26,5 5 7,5 66,67 0 0,5 0 2 2 100 5 8 62,5 18
25 Filip Kornecki 4 11,75 34,5 3,5 6,5 53,85 1 3,5 28,57 1,75 2,25 77,78 4,5 10 45 15,75
26 Paweł Jaszczurowski 4 11,5 24 1,25 2,75 45,45 3 7,5 40 0 0 0 4,25 10,25 41,46 9,5
27 Dominik Jacaszek 4 11,25 33,5 5,25 8 65,63 0 1,25 0 0,75 1 75 5,25 9,25 56,76 19,25
28 Marcin Hiltawski 2 11 28 2,5 5,5 45,45 2 6 33,33 0 0 0 4,5 11,5 39,13 7,5
29 Łukasz Klasa 4 11 28 2 5,75 34,78 1,75 6,25 28 1,75 2 87,5 3,75 12 31,25 9,25
30 Daniel Pełka 3 11 30 2 6 33,33 1,33 5,67 23,53 3 3,67 81,82 3,33 11,67 28,57 13,67
31 Paweł Zielony 1 11 40 4 8 50 0 0 0 3 4 75 4 8 50 18
32 Mateusz Mazurkiewicz 6 10,67 32 4,83 13,17 36,71 0 0,5 0 1 2,67 37,5 4,83 13,67 35,37 11,83
33 Krzysztof Lis 3 10,33 34 2,67 5 53,33 1,67 5,67 29,41 0 2 0 4,33 10,67 40,63 7
34 Oliwier Kwasniok 1 10 33 5 10 50 0 0 0 0 2 0 5 10 50 14
35 Artur Neukirch 4 10 31 2,75 5,25 52,38 1,25 2,25 55,56 0,75 2 37,5 4 7,5 53,33 9,75
36 Adam Szabatowski 5 9,8 25,4 3,6 10,8 33,33 0,2 0,4 50 2 2,8 71,43 3,8 11,2 33,93 6
37 Jarosław Wesołowski 4 9,75 29,75 2,5 4,75 52,63 0,75 2,75 27,27 2,5 4,25 58,82 3,25 7,5 43,33 7
38 Adam Marchacz 2 9,5 26 4 7 57,14 0 0 0 1,5 3 50 4 7 57,14 10
39 Bogusław Kozieł 5 9,4 28,2 3,8 7 54,29 0,2 0,4 50 1,2 2 60 4 7,4 54,05 16,2
40 Damian Piechota 5 9,4 26,8 3,2 8,2 39,02 0,8 2,6 30,77 0,6 1,4 42,86 4 10,8 37,04 8,4
41 Djamel Benlazereg 3 9,33 31 4,33 6,33 68,42 0 2 0 0,67 3,33 20 4,33 8,33 52 13,67
42 Przemysław Gworek 1 9 28 4 10 40 0 5 0 1 2 50 4 15 26,67 1
43 Arkadiusz Deja 2 8 21 4 7,5 53,33 0 0,5 0 0 0 0 4 8 50 14
44 Maciej Hiltawski 6 8 24,33 2,5 4,5 55,56 0,67 3,5 19,05 1 1,33 75 3,17 8 39,58 8
45 Marcin Ryszkiewicz 1 8 34 0 6 0 2 9 22,22 2 3 66,67 2 15 13,33 5
46 Sebastian Sikorski 1 8 22 4 7 57,14 0 0 0 0 0 0 4 7 57,14 13
47 Bartosz Matysiak 4 7,75 37,25 2,5 6 41,67 0,5 1,25 40 1,25 2,25 55,56 3 7,25 41,38 15,5
48 Grzegorz Odrzywałek 5 7,6 32,6 2 5 40 1,2 6,2 19,35 0 0 0 3,2 11,2 28,57 2
49 Artur Czempik 2 7,5 24,5 1,5 2 75 1 3,5 28,57 1,5 2 75 2,5 5,5 45,45 6,5
50 Michał Lis 2 7 29 1,5 5 30 1 3 33,33 1 2 50 2,5 8 31,25 7,5
51 Rafał Buczma 3 6,67 20,67 3,33 6,33 52,63 0 0 0 0 0 0 3,33 6,33 52,63 10
52 Grzegorz Rosiński 5 6,2 28,6 1 4,6 21,74 0,8 5,2 15,38 1,8 3,2 56,25 1,8 9,8 18,37 0
53 Maciej Szczyrbowski 5 6,2 24,2 2,2 7,6 28,95 0,4 2 20 0,6 1,8 33,33 2,6 9,6 27,08 2,6
54 Mateusz Huras 3 6 34,67 2,33 8 29,17 0,33 2,67 12,5 0,33 0,67 50 2,67 10,67 25 2,33
55 Piotr Krawczyk 3 6 23,33 2,33 7 33,33 0,33 0,67 50 0,33 1,33 25 2,67 7,67 34,78 7,67
56 Piotr Podbiał 1 6 25 1 4 25 1 4 25 1 2 50 2 8 25 7
57 Krzysztof Swoboda 4 6 22,5 1,5 3 50 0,75 3 25 0,75 2 37,5 2,25 6 37,5 6,5
58 Michał Jurkiewicz 6 5,83 28 2,83 8,67 32,69 0 0 0 0,17 1 16,67 2,83 8,67 32,69 7,33
59 Marcin Przybecki 5 5,8 26 2,8 7,2 38,89 0 0,2 0 0,2 0,4 50 2,8 7,4 37,84 8
60 Marek Wolny 5 5,8 31,2 2,2 6,6 33,33 0,2 0,6 33,33 0,8 0,8 100 2,4 7,2 33,33 6,8
61 Tomasz Pasternok 4 5,75 25,5 1,75 5,5 31,82 0,75 1,5 50 0 0,5 0 2,5 7 35,71 10,75
62 Paweł Arboczius 1 5 29 2 4 50 0 3 0 1 2 50 2 7 28,57 4
63 Wojtek Handwerker 1 5 22 1 4 25 1 1 100 0 0 0 2 5 40 12
64 Adrian Kędzior 2 5 24,5 2 7 28,57 0 1,5 0 1 2,5 40 2 8,5 23,53 3
65 Maciej Kowalski 2 5 17 2 2,5 80 0 0 0 1 1,5 66,67 2 2,5 80 5,5
66 Bartek Nowak 2 5 33 2,5 5,5 45,45 0 2 0 0 0 0 2,5 7,5 33,33 5,5
67 Sławomir Ćwikła 3 4,67 23,33 1,67 3,33 50 0,33 2 16,67 0,33 0,33 100 2 5,33 37,5 9,67
68 Mateusz Szczepański 5 4,4 24,2 1,6 4,8 33,33 0,4 3,4 11,76 0 0 0 2 8,2 24,39 0,6
69 Marcel Wrzałek 4 4,25 26,75 1,75 3,5 50 0 0 0 0,75 2 37,5 1,75 3,5 50 10,25
70 Mateusz Keler 2 4 25 0,5 2,5 20 0,5 1 50 1,5 3 50 1 3,5 28,57 -1,5
71 Adam Przywarka 2 4 25 1,5 5,5 27,27 0 1 0 1 2 50 1,5 6,5 23,08 4,5
72 Krzysztof Rabsztyn 1 4 27 1 3 33,33 0 0 0 2 4 50 1 3 33,33 5
73 Wojciech Zaorski 2 4 29 2 4,5 44,44 0 2 0 0 0 0 2 6,5 30,77 6
74 Marcin Ziemiański 5 3,6 33 0,6 4,6 13,04 0 0,4 0 2,4 3,4 70,59 0,6 5 12 11,2
75 Marek Mandowski 2 3,5 20 1,5 2,5 60 0 0 0 0,5 0,5 100 1,5 2,5 60 7,5
76 Radosław Dudek 3 3,33 30,33 1,67 4 41,67 0 0 0 0 0,67 0 1,67 4 41,67 6,67
77 Patryk Weisbrot 3 3,33 24 1,67 3 55,56 0 0 0 0 0,67 0 1,67 3 55,56 7,33
78 Bartek Wilczyński 4 3 22,75 1,25 3,75 33,33 0 0,5 0 0,5 0,5 100 1,25 4,25 29,41 3,75
79 Dominik Sęk 5 2,8 14 0,2 0,8 25 0,8 2,8 28,57 0 0 0 1 3,6 27,78 3,6
80 Jakub Grabny 5 2,6 13,2 1,2 3,2 37,5 0 0 0 0,2 0,4 50 1,2 3,2 37,5 4,2
81 Marcin Rosa 4 2,5 20,75 1,25 4,25 29,41 0 0 0 0 0 0 1,25 4,25 29,41 4
82 Karol Makles 4 2,25 17 0 0,75 0 0,75 2,5 30 0 0 0 0,75 3,25 23,08 1,25
83 Grzegorz Pilecki 4 2,25 30 1 6,25 16 0 0 0 0,25 2 12,5 1 6,25 16 8
84 Bartosz Wojnowski 4 2,25 30 1 2,5 40 0 0 0 0,25 0,5 50 1 2,5 40 9
85 Bolesław Heil 5 2 11,2 0,6 1,4 42,86 0,2 0,2 100 0,2 0,2 100 0,8 1,6 50 3,4
86 Maciej Jadczak 5 2 12,8 0,4 2 20 0,4 1,2 33,33 0 0 0 0,8 3,2 25 2
87 Rafał Przewoznik 4 2 20,5 1 4,25 23,53 0 1 0 0 0 0 1 5,25 19,05 2,5
88 Piotr Truszke 4 1,75 23,5 0,5 3,25 15,38 0,25 2,25 11,11 0 0 0 0,75 5,5 13,64 -0,25
89 Rafał Kurianowicz 4 1,5 11,5 0,25 1,5 16,67 0,25 0,75 33,33 0,25 0,5 50 0,5 2,25 22,22 0,5
90 Szymon Czech 3 1,33 23,67 0 1,67 0 0,33 2,67 12,5 0,33 0,67 50 0,33 4,33 7,69 2
91 Bartłomiej Światowski 6 1,33 32,5 0,67 1,83 36,36 0 0,17 0 0 0,17 0 0,67 2 33,33 9,17
92 Patryk Pełka 4 0,5 13 0,25 3,25 7,69 0 0,25 0 0 0 0 0,25 3,5 7,14 -2,75
93 Wojciech Pęzioł 4 0 13,75 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0 1,5
94 Marcin Torbus 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reklama: